Deklarace pedogogů a psychologů

DEKLARACE ZA UKONČENÍ DISKRIMINACE A NÁTLAKU NA OČKOVÁNÍ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

Jsme rodiče, pedagogové, psychologové a právníci, jsme občané České republiky. Není nám lhostejné, jakým směrem se vyvinula situace ve školství v období epidemie onemocnění covid19. Snažíme se nejen předávat mladší generaci informace, ale i rozvíjet osobnost žáků a studentů tak, aby byli pro svůj osobní i občanský život a pro své budoucí povolání vybaveni poznávacími a sociálními dovednostmi, jakož i mravními a duchovními hodnotami. Vedeme ji v duchu zásad vzájemné úcty, důvěry, respektu, kritického myšlení a názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání. Děti jsou pro nás priorita.

Naše společnost se změnila. Panuje zde neakceptovatelná atmosféra strachu. Odlišné názory jsou zesměšňovány, cenzurovány a jejich nositelé dehonestováni. Otevřená komunikace a svobodná veřejná diskuse se nepřipouští. A to se děje i na školách. S lítostí pozorujeme, jak se v tomto prostředí výše uvedené hodnoty a zásady zcela vytrácejí a jaký negativní dopad to má na naše děti. To je pro nás nepřijatelné. Chceme, aby naše děti žily ve svobodné společnosti.

Je obecně známo, že:

 • děti a mládež nebývají v případě onemocnění covid-19 rizikovou skupinou
 • opatření zavedená na školách mají na šíření epidemie jen mizivý vliv, navíc mají mnoho negativních dopadů
 • očkování proti covid-19 není významným přínosem pro děti a mládež ani pro jejich okolí, protože očkování proti onemocnění ani šíření viru nechrání

Ministerstvo zdravotnictví však přesto setrvává v neodůvodněné restriktivní politice, jejíž součástí je nátlak na očkování proti covid-19 i v řadách dětí a mládeže. Současná situace se odráží na fyzickém i psychickém zdraví dětí. Psychologové zaznamenávají prudký nárůst dětských pacientů a existuje důvodná obava, že se následky současných restrikcí mohou projevit až v průběhu času, v řádu let, tedy i třeba až v dospělosti dnešních dětí. Tomu je třeba zabránit.

Je nepřijatelné, aby byla odpovědnost za nemocnost a případná úmrtí rizikových skupin přenášená na jiné skupiny, obzvlášť na děti. DĚTI NEJSOU ANI ŠTÍT, ANI RUKOJMÍ. Jako osoby odpovědné za vývoj, výchovu a vzdělání dětí a mládeže, žáků a studentů cítíme morální povinnost zastat se jich, jakož i bránit postavení nás všech odpovědných za jejich komplexní rozvoj.

Vyzýváme proto tímto Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vládu ČR a Parlament ČR k:

 • okamžitému zrušení všech opatření, která jakkoliv omezují přístup k ústavně zaručenému právu na vzdělání a která znevýhodňují a diskriminují neočkované žáky a studenty
 • okamžitému zrušení všech opatření, která znevýhodňují a diskriminují neočkované pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.

Požadujeme:

 • zrušení omezování výuky
 • zamezení jakémukoli nátlaku na očkování žáků, studentů a pracovníků ve školství
 • zrušení testování zdravých žáků, studentů a pracovníků ve školství
 • zrušení povinnosti nosit ochranu dýchacích cest ve školách, a to jak v případě žáků a studentů, tak i pracovníků ve školství
 • ukončení nesmyslných opatření vztažených jen na neočkované, a to včetně opatření karanténních
 • důslednou ochranu citlivých osobních údajů v rámci epidemických šetření
 • ukončení přenášení povinností v rámci protiepidemických opatření na školy

My níže podepsaní vyzýváme k návratu k základním principům demokratického právního státu a k ochraně práv dětí zaručených Listinou základních práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně. Současně vyjadřujeme solidaritu s příslušníky profesních skupin, jimž byla vyhláškou č. 466/2021 Sb. určena povinnost očkovat se proti onemocnění covid-19. Na podporu jejich svobody rozhodování o zásahu do integrity připomínáme, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy, jejímž členem je i Česká republika, v bodech 7.3.1 a 7.3.2 rezoluce č. 2361 (2021) vyzvalo členské státy, aby nevystavovaly své občany žádnému politickému, sociálnímu ani jinému nátlaku ve věci očkování proti nemoci covid-19, pokud daný občan očkovaný být nechce, a aby nedošlo k žádné diskriminaci těch občanů, kteří očkování proti covid-19 nepodstoupí. Připomínáme, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy současně v bodě 7.5.2 vyzvalo členské státy, aby očkovací certifikáty využívaly pouze k monitorování efektivity očkování a potenciálních vedlejších účinků.

6. ledna 2022

ÚVODNÍ SIGNATÁŘI

Mgr. Petra Doleželová
ředitelka ZŠ
Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D.
učitelka ZŠ
Mgr. Filip Jadlovec
psycholog
Martina Novotná
za iniciativu Vraťme děti do školy bez podmínek
Mgr. Tomáš Ptáček
ředitel ZŠ
JUDr. Jindřich Rajchl
právník
Mgr. Ivan Semecký
ředitel komunitní školy (emeritní ředitel Waldorfské ZŠ a SŠ Semily)
PhDr. Jaroslav Simon
klinický psycholog
Mgr. Eva Sixtová
ředitelka ZŠ
PhDr. Markéta Spurny
koučka a mentorka
Mgr. et Mgr. Milan Studnička
psycholog
Bc. Jakub Škoda
učitel ZŠ, student PedF UK
PhDr. Daniel Štach
psycholog
Mgr. Lenka Trkalová
advokátka
JUDr. Vladana Vališová, LL.M.
advokátka
Mgr. Milena Vlčková
ředitelka MŠ, ZŠ a SŠ
Mgr. Petr Vrána
ředitel ZŠ a MŠ Troubky
PaedDr. Ludvík Zimčík
ředitel, Školy Březová - školy na konci světa

KE STAŽENÍ

Podepsat deklaraci

Poznámka: podpis bude nutné potvrdit v doručeném mailu.

Podpisy (11475)

Pedagogové a psychologové (2868)

Jméno Město
Mgr. Lenka Ščamburová Karlovy Vary
Mgr. Bc. Ivana Kopřivová Teplice
Mgr. Tereza Hyťhová Krupka
Jana Chudová Hranice
Barbora Bindrová Teplice
Vladimír Varga Břeclav
Mgr. Lada Faldynová Frýdek - Místek
Karin Znamenackova Česká
Mgr. Zuzana Velkoborská Ostrava
Mgr. Štěpánka Helclová Dolní Jirčany
Mgr. Dita Šejková Praha
Veronika Hislop Hlinsko
Marie Burkartová Slavonice
Karolína Linhartová Mnichovice
Mgr. Ivana Málková Praha
Bc Klára Řezaninová Plzeň
MGR. ALENA SPÁČLOVÁ SRNOJEDY
Bc. Martin Koňařík Praha
Mgr. Hana Štusáková Brandýs nad Orlicí
Paeddr. Maria Navratilova Praha
Ing. Zuzana Préma Praha
Mgr. Naděžda Hladišová Hlučín
Ing Jitka Machačová Zlín
Jana Hořejší České Budějovice
Vlasta Konečná Městečko Trnávka
doc. Ing. Karel Hruška Ph.D.Přeštice
Mgr. Petra Fajnorová Písek
Mgr. Petra Feistauerová Praha
Mgr. Barbora Chvatalova Šumperk
PhDr. Zuzana Pokorná Praha
Hana Srbová Tatobity 88
TOTO JSOU PRAVÉ PLATY UČITELŮhttps://www.kupnisila.cz/platy-ucitelu/comment-page-7/?unapproved=67881&moderation-hash=120d0af000f1
Mgr. Veronika Vrbová Slavkov
Bc. Pavel Krüger Horní Slavkov
Jitka Hronová Kraslice
PhDr. Lucie Čechová Čechová Praha
PhDr. Eva Šimotová
Mgr. Růžena Káninská Trhové Sviny
Ing. Růžena Vaňková Třeboň
Markéta Gillernová Kamenice
Mgr. Lucie Vesela Praha
Barbora Brosková Písek
Bc. Dagmar Ksandrová Olešná
Mgr. Jana Tlapová Ločenice
ing. Emil Ruml Hradec Králové
Mgr. Jitka Svárovská Svárovská Kolín
Ing. Eduard Macků Pardubice
Mgr Ludmila Trojanová Pardubice
Mgr. Ivan Hudeček Pardubice
Ing. Věra Brachetková Pardubice
Mgr. Jana Horáková Bystřice nad Pernštejnem
Mgr. Martina Lancingerová Praha
Mgr. Libuše Valentová Holice
MGR. Jarmila Polanská Hradec Králové
Bc. Kateřina Bártová Brno
Mgr. Jiří Aubris Jilemnice
Mgr Zuzana Korelová Pardubice
Mgr. Michal Dušek Pardubice 12
Věra Klímová Bělá nad Svitavou
Martina Guderová Litoměřice
Jitka Minarova Kněžpole
Mgr. Eva Brožová Havlíčkův Brod
Mgr. Jiřina Lenová Slaná/Semily
Mgr. Edta Klímová Příbram
Mgr. Michal Vačkář Prostějov
Adam Lochman Třebechovice pod Orebem
Bc. Vítečková Kateřina Kateřina Ostrava
Ing. Miroslav Palička Zlín
Mgr. Libor Stehlík Strachotín
Mgr. Eva Švejdová Pelhřimov
Mgr. Hana Blažková Pelhřimov
Mgr. Simona Solowská Návsí
Ing. Kristýna Neubergová Ph.D.Praha
Mgr. Jana Jedličková Brno
Mgr. Tereza Horklová Ústí nad Labem
František Dušek MgA.Brno
Ing Jiří Doležal Litvínov
Mgr. Tomáš Hurych Terezín
Radka Ondrůšková Brno 28
Mgr. Jitka Trlicová Radnice
Mgr. Jarmila Osifová Knížecí
PaedDr. Jitka Maštálková Liberec
Mgr. Jitka Palcová Žďár nad Sázavou
Mgr. Anna Vábková Žďár nad Sázavou
Ing. Pavla Tolášová Žamberk
Mgr. Marie Linhartová Sázava
Miluše Pokorná Chlumec nad Cidlinou
Mgr.Bc. Jarmila Soukupová Jaroměřice nad Rokytnou
Mgr., Bc. Marta Ondroušková Libňatov
Mgr. Miroslava Večerková Olomouc
Mgr. Monika Kočová Praha
Mgr Jitka Venosová PRAHA 6
PhDr Desiree Gonzalo PhDPraha
Mgr. et Mgr. Tomáš Slezák Praha
učitelka MŠ Klára Thumová Praha
Renata Vondráková Ing.Zlín
Mgr. Jana Ovesná Luhačovice
Mgr Jitka Houbová Čechy pod Kosířem
Mgr. Josef Trčka Olomouc
Irena Ekrtová DiS.Beroun
Mgr Petra Brandalikova Praha
Lucie Uhýrková Kyjov (okres Hodonín)
Mgr. Martina Himerová Kuřim
Mgr Iveta Kollárová Petrov nad Desnou
RNDr. Petruše Danielová Ústí nad Labem
Mgr. Jiří Nečas Deblín
Mgr. Eva Šubová Dolní Benešov
Markéta Dvořáková Sezemice
Bc. Petra Vaňková Mníšek pod Brdy
Mgr. Michaela Rajniaková Praha
Martina Řehořovská Bc.Nové Mitrovice
Bc. René Habich Mikulášovice
Mgr Radka Kaucká Těchonín
Mgr. Jana Janovčíková Praha
Mgr. Michaela Diaa Eldin Praha
Mgr. Monika Beranová Domažlice
Dalibor Fiala Plzeň
Mgr Jiří Martinec Vsetín
Mgr. Irena Marvanová Týnec Nad Sázavou
PhDr. Eva Kolačná Sušice
Tomáš Holický Dipl.umJindřichův Hradec, Dačice
Mgr. Jirina Kratochvilova Ratiskovice
Viera Zemanová Čelákovice
Mgr. Petra Velčovská Nový Malín
Mgr. Jana Oslzlá Velké Bílovice
Mgr. Mia Habichová Velhartice
Mgr. Vlasta Sahulová Pardubice
Mgr. Alena Schnellyová Litoměřic
Mgr. Kamila Babková Praha
PhDr. Jaroslav Vítek Praha
Mba. Jan Meisl ArtD.České Budějovice
Pavel Vavřík Jindřichův Hradec
Vladimíra Žurková Opava
Yveta Rašková Odry
Mgr. Ivana Netušilová Mimoň
Mgr. Lenka Wildová Čelákovice
Mgr. Kateřina Stránská Ivančice
Bc. Věra Šimková Teplice
Mgr. Pavel Mašek Brno
Anna Černohousová Hablov 21
PhDr. Jan Zeman Praha 7
Mgr. Alena Tichá Liberec
Mgr. Hana Novák Knyplová Havlíčkův Brod
Anežka Růžičková Litvínov
Mgr. Jan Hanulík Jeseník
Mgr. Simona Benešová Telč
Mgr. Dana Suchá Hradec Králové
Mirka Slámová Jablonec nad Nisou
Mgr. Pavla Štanclová Jablonec nad Nisou
Bc. Anna Koníčková Lipnice nad Sázavou

Podporovatelé (8607)

Jméno Město
Mgr. Markéta Özcan Pardubice
Vladimíra Maďarová Podbořany
Bc. Kateřina Payne Stříbrnice
Miroslava Michalčáková Mladá Boleslav
PharmDr. Margit Slimakova Praha
MVDr. Jana Kopřivová Písek
Ilona Kolářová Brandýs nad Labem
Jan a Hana Horákovi Horšovský Týn
Ing František Zákostelecký Litvinovice
Dana Kopecká Cheb
Dana Kakáčová Holštejn
Jana Dvořáková Štahlavy
Ing. Martina Matulová Lipník nad Bečvou
Bc. Lenka Živá Ždánice
Michal Vavra Frydek - Mistek
Tomáš Richter Ostrava
Andrea Adamcová Adamcová Šimonovice
Ing. Tomáš Pacovský Kraslice
Kateŕina Prokopová Dolní Lutyně- Věřňovice
Bc. Hana Dibelková Dibelková Panské Dubenky
Mgr Daniela Meca Třebotov
Romana Židiková Vysoké Mýto
Zdenka Hayden DiS. Rakovník Ii
Aneta Dirrová DiS.České Budějovice
Markéta Pončová Beroun
Miluše Stehlíková Chyňava
Petr Poledňák Milotice nad Opavou
Ondřej Barva Letošov
Homolová Homolová Velké Pavlovice
Romana Kopecká Boskovice
Andrea Kubínová Chomutov
Simona Možná Ostrov
Ing. Petr Bláha Phd.Praha
Mgr. Alice Pelikánová Plzeň
Jaroslava Trajerová Praha
libor malík kopřivnice
Daniel Romaňák Žatec
Katarina Čakovská Nová Role
David Grossmann Praha
Ing. Jana Zapletalová Dubnica n/V
Iveta Fauová Chotilsko
Ing. Šárka Hajská Jičín
Marcela Grösslová Mariánské Lázně
Eliška Lienertová Dis.
Bc. Monika Kejzlarová Havlovice
Jiřina Kašparová Vsetín
Alice Bílková Popovice
Ivana Fialová Tišnov
Bc. Eliška Švecová Svojkov
Nárožná Věra Věra Srbeč
Hana Fajkusová Hutisko-Solanec
Jiřina Kašjaková Milovice nad Labem
Bc. Kristina Lapešová DiS.Brno
Magdalena Šindlerova Hradec Králové
Jana Krumpová Olomouc
Luděk Štác Štác Jáchymov
Zpltán Meliš Semily
Jakub Mastík Ostrava
Sato Mojžíšová Děčín
Zdeňka Machalová Holešov
RNDr. Monika Ambrozková PhD.Kyjov
Radmila Dvořáková Nové Město na Moravě
Iva Bartošová MBA Bakov nad Jizerou
Kateřina Pecová Nová Ves u Světlé
Bc Tomáš Rutka Mladá Boleslav
MUDr. Jan Vojáček Vojáček KAMENICE
Jana Havránková Pardubice
UČITELSKÝ NENAŽRANÝ PLAT 48000NESMÍ SE O TOM MLUVIT
Alexandru Pasere Zlin
Jana Halačková Brno
Jaroslav Svoboda Praha 4
Vlasta Kotlaříková Hrušovany nad Jevišovkou
Marketa Kusa Litovel
Jan Sochor Ostrava
Mgr. Josef Vrána Znojmo
romana svobodová brno
Lenka Vrbíková Rychvald
Anežka Konečná Újezd u Uničova
Daniela Musilová Hrušovany nad Jevišovkou
Martina Suchankova Praha 5
Martin Hůla Jaroměř
David Koschatzky Holešov
Bc. Marta Marková Brno
Eliška Nejedlá Praha
Ivona Hamšíková Zlín
Jiri Krejčí Lovčičky
Silvie Smolíková Krnov
Mgr. Josef Naňák Kopřivnice
jarmila šindlerová Mořkov
MUDr. Tomáš Morcinek Praha
Vlasta Buzková Pisek
Martina Drápelová Plzeň
Stanislav Horák Ostrava
Ing. Lucie Hammerová Brno
Lenka Simonova Vysoke Mýto
Bc. Naďa Marešová DiS.Trokavec
Miroslav Švandrlík Klobuky
Libuše Živná Dolní Lukavice
Ing. Jan Tvrdý Slavkov
Alena Hejhalová Varnsdorf
Jitka Fílová Novosedlice
Pavel Klč Litvínov
Ing Lenka Košťálová Hořice
Ing. Karel Machala Lipovec
MUDr. Eva Plšková Pardubice 2
Robin Ledl Ždírec nad doubravou
Věra Rýdlová Náchod
Renata Menclová Doksany
Jitka Coufalová Pardubice
Petr Kolman Lázně Bohdaneč
Vendula Myškova Pardubice
Ivana Michalcová Dobříš
Blanka Gálisová Chodová Planá
Eva Rybářová Praha
David Polák Karlovy Vary
Kristýna Dvořáková České Budějovice
Petra Gocalová Trojanovice
Blanka Pluhařová Přibyslav
Marie Duškova Štoky
Bc. Tomáš Klimovič Hlučín
Pavel Šanda Dolní Břežany
Marcela Budíková Vyskytná u Pelhřimova
Kateřina Kadlčáková Zlín
Zdeněk Duda Pelhřimov
Pavla Folková Nový Bor
Ing. Tomáš Jelínek Praha
Pavel Ondra Lomnice okr Brno venkov
Vladimír Voplakal Kaliště
Bc. Martina Krause Rokytnice nad Jizerou
Petra Dufková Teplice
Bc. Kristina Smíšková Praha 3
Marcela Hralová
Milan Gruncl Děčín
Hana Jedlickova Louny
Mgr. Michaela Hrčková DiS.Hukvaldy
Eva Tomasovicova Tachov
Tomáš Kulhánek Konárovice
Ing. Zdeněk Bureš Kolín
Ing. Monika Chloupková Napajedla
Tomáš Dvořák Tábor
Jsna Hajková Brno
Jiří Brabenec Jeseník
Radka Hrůzová Plzeň
Ivana Bartoškovál Lipník nad Bečvou
petr novak kolín
Anetta Vorlová Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Nikola Dimitrovova Praha 6
Petra Mejsnarova Praha
Ivona Nehasilová Vernéřovice
Iveta Macáková Šardice